Lid worden

Heb je zin om lid te worden van het Groninger Kinder- en Jeugdkoor? Er is nu direct plaats, er zijn geen wachtlijsten. Voor het Kinder- en Jeugdkoor neemt de dirigent een stemtest af.

Contributie

Voor het schooljaar 2022-’23 bedraagt de contributie voor het kinderkoor en het jeugdkoor € 157,50. Deze wordt in twee termijnen van € 78,75 geïnd rond oktober en maart. De contributie van het stap-in-koor bedraagt € 150,00. Deze wordt in twee termijnen van € 75,00 geïnd rond oktober en maart. Bij aanmelding gedurende het seizoen, wordt de contributie naar rato berekend.

Het lidmaatschap kan per halfjaar opgezegd worden, zoals de contributie ook halfjaarlijks wordt geïnd.

Aanmeldformulier
Gegevens kind
Gegevens kind
Gegevens kind
Gegevens kind
Gegevens kind
Gegevens kind
Gegevens kind
Gegevens kind
Gegevens kind
Gegevens kind
Gegevens ouder 1
Gegevens ouder 1
Gegevens ouder 1
Gegevens ouder 1
Machtiging automatische incasso: Door hieronder het vakje aan te vinken geeft u toestemming aan het Groninger Kinder- en Jeugdkoor om periodiek een bedrag van uw rekening af te schrijven in verband met te betalen contributie. Als u het niet eens bent met deze afschrijving, kunt u deze terug laten boeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Gegevens ouder 2
Gegevens ouder 2
Gegevens ouder 2
Gegevens ouder 2
Wil je de hiernaast getoonde teksten lezen over ons beleid wat betreft foto- en filmmateriaal?
Beleid m.b.t. foto- en filmmateriaal

Omdat deze (internet-)tijd vraagt om een duidelijk beleid met betrekking tot het gebruik van

foto- en filmmateriaal heeft het bestuur onderstaand besluit genomen:

Gebruik foto- en filmmateriaal
Tijdens repetities, concerten, workshops en andere activiteiten van de vereniging worden regelmatig foto- en video-opnamen gemaakt door en voor de vereniging. Alles wat wij, Vereniging Groninger Kinder- en Jeugdkoor, vastleggen is bedoeld voor ons eigen beeld- en geluidarchief. Wij gebruiken dit materiaal voor onze website, Facebookpagina en documenten als flyers voor concerten en open lessen, programmaboekjes en concertaankondigingen. Wij geven geen beeldmateriaal vrij aan externen, zonder daarvoor van te voren toestemming te vragen aan de betreffende ouders. Een uitzondering hierop zijn groepsfoto’s.

Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven door middel van het sturen van een
e-mail aan de administratie. Wij zorgen er dan voor, dat foto’s waar uw kind op staat, niet op onze website, sociale media zoals Facebook of in verenigingsdocumenten worden gepubliceerd.

Ouders maken zelf ook vaak foto’s tijdens concerten en andere activiteiten van het koor of geven hun kinderen camera’s (of mobiele telefoons) mee om mooie momenten vast te leggen. Het is voor ons ondoenlijk te voorkomen dat leden die niet gefotografeerd willen of mogen worden op deze manier toch op foto’s en films terecht komen. Wij kunnen daar dan ook geen verantwoordelijkheid voor dragen. Wel letten wij erop wanneer we deze beelden overnemen, of ze zonder bezwaar gepubliceerd kunnen worden.

Het kan voorkomen dat u als fotograferende of filmende ouder door bestuursleden wordt geattendeerd op het feit dat sommige kinderen niet gefotografeerd of gefilmd mogen worden. Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Vereniging Groninger Kinder- en Jeugdkoor